Dalam butir-butir pancasila sila dari pancasila yang menjadi induk bagi sila-sila yang lain ialah sila - 36 Butir
2022 devwowcher.co.uk