Anak siji wadon diarani - 11 Tahapan Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa dan Maknanya

Siji diarani anak wadon Arané anak

Siji diarani anak wadon ADAT MANTU

Siji diarani anak wadon Apa sing

Siji diarani anak wadon KAWRUH BASA

Seneng Sinau Jawa

Siji diarani anak wadon Anak Loro

Siji diarani anak wadon istilah anak

ADAT MANTU

Siji diarani anak wadon Sebutane Bocah

Siji diarani anak wadon Anak Muda:

Siji diarani anak wadon Jenenge Bocah

Siji diarani anak wadon Arané anak

sebutan anak bocah dalam jawa

.

  • aja lali penggawe becik• Menawi wonten kekirangan saged suka pamrayogi saran.

  • Yuyu rumpung mbarong ronge : Omahe magrong-magrong, sejatine kekurangan.

Apa sing diarani prioritas? Bocah sing duwe kalungguhan wong tuwa

Tembung nunggal misah : tembung loro sing beda tegese nanging kerep kasebut bareng lan sesambungan raket.

  • atur b.

  • Jer nularaken ngelmi menika ngamal ingkang sae sanget lan pikantukipun lelintu ganjaran sadangunipun ngelmi ingkang dipuntularaken.
2022 devwowcher.co.uk