Tembung grana tegese - Tembung Wigati tegese ......

Grana tegese tembung Contoh Syair/Cakepan

Grana tegese tembung Tembung Entar

Grana tegese tembung Tegese Laras

Grana tegese tembung Tembung Entar

√ 87+ Contoh Tembung Garba lan Tegese {Paling Lengkap}

Grana tegese tembung Contoh Syair/Cakepan

√21+ Contoh Tembang Pucung Beserta Arti dan Penjelasannya

Grana tegese tembung 160+ Contoh

Grana tegese tembung √ 87+

tembung sayekti tegese...

Grana tegese tembung 160+ Contoh

Grana tegese tembung √ 37+

KAWRUH

Grana tegese tembung Tegese Laras

√ Contoh Tuladha Tembang Pucung Lan Batangane 2022

Tembung Kawi lan Tegese Lengkap

Myat : ndeleng N• Pratala : lemah; bumi• Tembang Megatruh : susah, rasa cuwa kang mbangeti.

  • Tadhah kalamangsa : dipangan dimakan• Angkat junjung• gantilaning ati: kang ditresnani• dhudha : wong lanang sing wis ora nduwe bojo; dhudha bangsong : dhudha tuwa tur sugih anak; dhudha bantas : araning jingklong; dhudha bocah : joko sing ditinggal mati kekasihe; dhudha kalung : dhudha sing nduwe anak wadon sing wis bisa ngingoni; dhudha kawuh : dhudha sing wis tuwa; dhudha kembang : dhudha enom durung duwe anak; dhudha calak : wong lanang sing purik.

  • padhang langite: seneng banget• bedhung : dibedhung : digodha, dirigani.
2022 devwowcher.co.uk